TAZMİNAT DAVALARI

 

Cismani bir zarardan, yani vücut bütünlüğünde meydana gelen bir etkilenmeden, eksilmeden, sürekli bir sakatlıktan dolayı, talep edilmesi gereken maddi ve manevi tazminatın yasal yollarla talep edilmesini konu edinen davalardır. Günlük yaşantımızda en çok karşılaştığımız ve bu davaların konusu genellikle; Trafik Kazası, İş Kazası ve Haksız Fiil - Suç teşkil eden konulardır. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu.

Tazminat davalarına ilişkin olarak; Yılların bize kazandırdığı tecrübe ve deneyim ışığında, hazırlanmış birçok bilgiye, sitemizin bilgi bankasından ulaşabilirsiniz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

 

Haksız Fiil

Hukuka aykırı ve aynı zamanda suç teşkil edecek bir davranıştan dolayı, bir kişinin mevcudiyetine veya malvarlığına zarar veren kişilerin bu eylemİNE haksız fiil denir. Örnek olarak; kasten öldürme, kasten yaralama, kasten bir mala zarar verme, hakaret, iftira vs. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Ölümle sonuçlanan haksız fiillerde; Müteveffanın mirasçıları ve desteğinden yoksun kalan diğer kişilerin, “Destekten Yoksun Kalma” ve “Manevi” tazminatlarını “Haksız Fiili İşleyen” kişiden hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Yaralamayla sonuçlanan Ölümle sonuçlanan haksız fiillerde; Yaralanan ve sakat kalan kişinin “Geçici ve Daimi İş Görmezlik” ve “Manevi” tazminatlarını “Haksız Fiili İşleyen” kişiden, hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

 

Elektrik çarpması

30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında sorumlulukları bulunan “Enerji Dağıtım Şirketlerinin” hizmet kusurlarından kaynaklı; Ölümle veya Yaralanma ve sakatlanmayla sonuçlanan kazalar meydana gelebilmektedir. Bu kazalarda idarenin yani, elektrik dağıtım şirketinin “Kusursuz Sorumluluk” yükümlülükleri de bulunmaktadır. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu.

Ölümle sonuçlanan ve hizmet kusurundan kaynaklanan kazalarda; Müteveffanın mirasçıları ve desteğinden yoksun kalan diğer kişilerin, “Destekten Yoksun Kalma” ve “Manevi” tazminatlarını “Enerji Dağıtım Şirketi – Alt İşveren – Müteselsil” sorumlulardan hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Yaralamayla sonuçlanan ve hizmet kusurundan kaynaklanan kazalarda; Yaralanan ve sakat kalan kişinin “Geçici ve Daimi İş Görmezlik” ve “Manevi” tazminatlarını “Enerji Dağıtım Şirketi – Alt İşveren – Müteselsil” sorumlulardan hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

 

İş Kazaları

İşçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesidir. Bu kazalar; Ölümle veya Yaralama ve sakatlıkla sonuçlanmaktadır. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Ölümle sonuçlanan iş kazalarında; Müteveffanın mirasçıları ve desteğinden yoksun kalan diğer kişilerin, “Destekten Yoksun Kalma” ve “Manevi” tazminatlarını “İşveren – Alt İşveren – Müteselsil” sorumlulardan hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu.

Yaralamayla sonuçlanan iş kazalarında; Yaralanan ve sakat kalan kişinin “Geçici ve Daimi İş Görmezlik” ve “Manevi” tazminatlarını “İşveren – Alt İşveren – Müteselsil” sorumlulardan hukuki yollardan tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Trafik kazaları

Bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu ölüm, yaralanma ve maddi zarar meydana gelebilmektedir. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında; Müteveffanın mirasçıları ve desteğinden yoksun kalan diğer kişilerin, “Destekten Yoksun Kalma” tazminatlarını teminat limitleri dâhilinde, hukuki yollardan “Sigorta Şirketlerinden” tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Yaralamayla sonuçlanan trafik kazalarında; Yaralanan ve sakat kalan kişinin “Geçici ve Daimi İş Görmezlik” tazminatlarını teminat limitleri dâhilinde, hukuki yollardan “Sigorta Şirketlerinden” tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu. 

Maddi hasarlı trafik kazalarında; Araçlarında veya araçların zarar verdiği başkaca maddi zararlarını teminat limitleri dâhilinde, hukuki yollardan “Sigorta Şirketlerinden” tahsil etmeye çalışıyoruz. Avukat Mehmet Toprak Alpiroğlu.